وای مادرم...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

وای مادر...

وای از دردی که کشیدی...

وای از درد مولا...

وای از درد مسمار...

وای از درد دختر...

وای از درد دردانه هستی...

وای از درد کریم اهل بیت...

وای از درد کوچه...

وای از درد چادر خاکی...

وای ...

وای ...

وای ...

وای مادر جان..

وای مادر...

 

التماس دعای فرج

یاحق

/ 0 نظر / 11 بازدید