بغض آسمون...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

از بعد از ظهر آسمان دلش گرفته بود

او هم دیگر امیدی به آمدنت نداشت

دیگر طاقت نیاورد

بعضش ترکید

بارانی شد

بارانی

انگار دلش کمی آرام گرفت

اما دل من هنوز نا آرام است

نیامدی

نیامدی و دوبار باز شرمنده ام

شرمنده ندیدنت و نبودنم

لایق نبودنم

آقا جان!

می دانم آسمان دل شما از آسمان شهر گرفته تر است

می دانم بغضتان گلوگیر شده

شرمنده

هر چند کاش شرمندگی ام ...

کاش...

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 1 نظر / 12 بازدید
تســنیم

منتقم مادر کجایی؟؟؟ [افسوس][افسوس]