سپاس...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

خدا جونم!

ممنونم بابت همه کمکهایی که بهمون میکنی

می دونم جنبه ندارم همه اش فکر میکنم مثلا صبر کردم که داری بهم پاداش میدی

اما ته دلم می دونم که اینا وعده خودته

چه برای وعده و ضمانی که برای متاهلین دادی

چه برای وعده ای که گفتی بعد از هر سختی، آسونیه

خداجونم!

امیدوارم سربلند بیرون اومده باشیم از امتحان ها و آزمونایی که گرفتیم

خداجونم!

شیرینی محبتی بهم کردی هیچ وقت از دلم نخواهد رفت

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 0 نظر / 28 بازدید