کدام...؟

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

 

مادر!

ماندن سخت تر بود؟

یا رفتن؟

برای بابا

حتی نفس هم سخت بود

حتی نفس

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 0 نظر / 11 بازدید