پر شکسته...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

می توان

می توان حتی بی بال و پر هم پر کشید

با بال و پر شکسته

می توان پر پر زد و پرکشید

می توان

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 0 نظر / 10 بازدید