تقلب...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

مهربانترینم...

امتحانای سخت سخت میگیری، بگیر، من چیکاره باشم بخوام اعتراض کنم، اما از تقلب رسوندم کوتاهی نکن لطفا ، وگرنه با کله رفوزه میشم و طبق معول جلوت شرمنده...

 

التماس دعای فرج

یاحق

/ 3 نظر / 12 بازدید
عبدالله سمیع

چقدر قشنگ با خدا حرف می زنید.. از ته دل و زیبا.. خدا خیرتون بده.. التماس دعای فرج..

عبدالله سمیع

چقدر قشنگ با خدا حرف می زنید.. از ته دل و زیبا.. خدا خیرتون بده.. التماس دعای فرج..

عبدالله سمیع

چقدر قشنگ با خدا حرف می زنید.. بسیار زیبا و از ته دل.. خدا خیرتون بده.. التماس دعای فرج..