امتحان یا عقاب...!؟

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

خدای من!

می دونم حواست بهمون هست

می دونم هوامون رو هم داری

می دونم که خودت گفتی ان مع العسر یسرا

اما راستش

نمی دونم گناهی کردم و داری عقابم می کنی

یا نه!؟

داری امتحانم می کنی!؟

می دونی!؟

هر چی که هست دوس دارم

می دونی چرا؟

چن هر چی باشه

می دونم داری صاف کاری می کنی

صاف کاری کن

مال خودته

فقط امانته پیش من

فقط حواست به اطرافیانم باشه

نذار دلخوری پیش بیاد

حواست به یارم باشه

البته می دونم حواست به همه چی هست

می دونی

پارسال یادته؟

چقد جلز ولز کردم؟

چقد غر زدم در کنار صبر؟

چقد گفتی طناب رو ول کن

اما من یواش یواش ازش سر می خوردم

خدا جووونم

اما الان ولش می کنم

یعنی ولش کردم

پریدم تو بغل خودت

خودت بگیرمون

یقین دارم که میگیری

یقین دارم که روزی دست شماست و بقیه فقط وسیله ان

فقط کمکم کن که پای یقینم بمونم

فقط کمکم کن که از راه راست کج نشم

خلاصه اگر کج شدم خودت چکش کاریش کن به سمت من کج بشهنیشخند

خلاصه که زندگیم رو سپردم به خودت

چن امانتدار خوبی هستی

قربونت

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 4 نظر / 15 بازدید
م

ایشالا

م

ایشالا

[ماچ]