مست..

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

دارم صدای استخوان هام رو میشنوم.

میشنوم که دارم خرد میشم.

سخته

خیلی سخته

دارم له میشم.

هی جریمه پشت جریمه.

کمکم کن.

بزن در گوشم.

شاید به خودم اومدم و از این مستی به خود اومدم.

مست خودت کن.

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 2 نظر / 17 بازدید
باران بهار

[چشمک][گل]