بغض...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

خدایا بغض داره خفم می کنه

انگار دیگه چشام جایی رو نمی بینه

روشنا بده

روشنا بده به این سیاهی شب

این همه اشک هیچ اثری به رو سیاهیم نداره

کمکم کن

با سیل اشک جلا بده خارای وجودم رو

امیدم به ادعونی استجب لکمته

هر چند که برای عبادتت کم تکبر ندارم

اما تو خدایی و جز تو رو شایسته نیست که سوال کنم

پس دست این سائلت رو بگیر

ای دادرس دادخواهان

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 0 نظر / 14 بازدید