مهربان ترین مهربانانم...

یا رفیق من لا رفیق له
سلام

مهربان تر از تویی نمیشناسم که ازش توقع مهربانی داشته باشم.
خودت گفتی ارحم الراحمینی...

التماس دعای فرج
یا حق

/ 1 نظر / 19 بازدید
فرات

عروجي دوباره تا عرش خدا دعاگو هستم بهر معرفتمان دعايي كنيد