راه دور...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

آقا مهربونم!

امام رئوفم!

چقد از خواستن تا اجابت فاصله زیاده

من طاقت این فاصله رو نداشتم

حتی به شرط اجابت

اما ممنون

شیرینی اجابتت هر روز بیشتر از بیش تو دلم شور می آفرینه

سلطان عشقم

دوری راه همیشه خیلی آزارم می داد

حالا موندم با این راه دورتر چه کنم

زندگیم و نذرت کردم

مهریه ام و بخشیدم و جونم آزاد کردم

می دونم که مثل یه کبوتر حرمی بیمه شدم

بیمه امام رئوف

اما این کبوتر جَلد طاقت این همه فاصله رو نداره

می دونم که مثل همیشه خودت حلال مشکلاتی

این سری با یه دامن پر از حاجت و خواهش می خوام بیام

می دونی

وقتی ارباب سخاوت به خرج بده

نوکر دیگه به کم قانع نمیشه

منتظرم باش

با یه کوله بار شکایت و ناله از خودمو

کلی حاجت و درخواست برای دیگرون

آخرشم دوس داشتی طبق معمول یه نگاهی به لیست سیاه حاجتای خودمم بنداز

واااااااااااااای می دونم که می دونی چه شوقی و شوری تو دلم برپاست که میخوام بیام زیارت

واااااااااااااااااای دوس دارم به رسم طفل درون تا خود ضریح برات لی لی بیام

دوس دارم تو صحنا بدو ام بدون توجه به اغیار

وای که تو دلم غوغاست

می دونی تو این هشت ماه که دور نگهم داشتی هری کی اومد و رفت دلم خون شد

گفتم نفر بعدی منم

اما...

شاید حکمتی داشته

هــــــــــــــــشـتــــــــ مـــــاه

کم نیست

اما به نیت نامت برام شیرینه

الان که چند روز بیشتر به وصال نمونده شیرینه

شاید این تمرینیه برای راه دورم

راه دوری که فکر کنم دیگه سالی دوبارم نتونیم همدیگرو ببینیم

اما به بزرگی حریم و حرمت قسم

می دونم که هم فراق و برام راحت می کنی

هم فاصله ها رو کم

دوست دارم عشق زمین و آسمونی من

دوست دارم مهبربونترین کس زندگی من

راه دوره

اما شما زمان رو دیر نکن...

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 1 نظر / 18 بازدید
سیدخلیل

چه عاشقانه ای ! ایشالا به مرادتون برسید.