# هشتمینم
یا رفیق من لا رفیق له سلام     اَوفِ لَنا الکَیل" مـے خوانم و بـہ امید "تَصَدَق عَلَینا" از جانبتاטּ ! ایـטּ روزها ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید